Smoky Mountain Twilight

$195.00

10 x 20″ oil on linen

Plein air study of fog lifting over the Smoky Mountains.